Kecárna Playlisty

Heartbreak - text, překlad

I'm not usually the type of guy that's hurt by love
But with you I let my guard down.
Now I'm in misery cause I still wanna be us,
but I guess that's why they call it
love, love, love.
I guess that's why they call
it love, love, love. But I
gotta let my guard down.
nejsem obvykle typ chlapa, který je zraněný láskou
Ale s tebou jsem nechal svou stráž dolů .
Teď jsem v bídě , protože jsem pořád chci být nám ,
ale myslím, že je důvod, proč se tomu říká
láska , láska, láska .
Myslím, že to je důvod, proč říkají
to láska , láska, láska . ale já
musím nechat svou ostražitost .
Love is a beautiful thing.
It comes with hurt, it
comes with pain.
There's always sunshine
after rain.
Láska jekrásná věc .
Dodává se s bolestí , je
Dodává se s bolestí .
Vždycky je tu slunce
po dešti .
And I don't wanna hurt
anymore, that's what I'm
coming to you for.
she was my heart, now
she's my heartbreaker, love
taker, dream smasher. she
gave love a bad name.
And I try and I try, I know
it won't be the same.
And you can help mend my
heartbreak.
I've been traveling this
road for too long. (mmm)
But you will never come
you're so gone.
A já nechci ublížit
už , že to, co jsem
přichází k vám .
ona byla moje srdce , teď
je to moje srdcí , láska
příjemce , sen fešák . ona
dal líbit špatné jméno .
A snažím se a snažím se , já vím,
to nebudestejné .
A vy můžete pomoci opravit můj
žal .
Byl jsem na cestách to
cesta příliš dlouhá . ( mmm )
Ale ty se nikdy
jsi tak pryč .
Left me in the middle of
this love, love, love, love.(2X)
But I guess that's what we live
for..
Nechal mě ve středu
to láska, láska , láska, láska . ( 2X )
Ale myslím, že to, co žijeme
pro ..
Love is a beautiful thing.
It comes with hurt, it
comes with pain.
There's always sunshine
after rain.
Láska jekrásná věc .
Dodává se s bolestí , je
Dodává se s bolestí .
Vždycky je tu slunce
po dešti .
And I don't wanna hurt
anymore, that's what I'm
coming to you for.
she was my heart, now
she's my heartbreaker, love
taker, dream smasher. she
gave love a bad name.
And I try and I try, I know
it won't be the same.
And you can help mend my
heartbreak. (oooh) you can help mend
my heart break, break, break.
A já nechci ublížit
už , že to, co jsem
přichází k vám .
ona byla moje srdce , teď
je to moje srdcí , láska
příjemce , sen fešák . ona
dal líbit špatné jméno .
A snažím se a snažím se , já vím,
to nebudestejné .
A vy můžete pomoci opravit můj
žal . ( oooh ), můžete pomoci napravit
mé srdce přestávka , přestávka , přestávka .
she's like the wind, she
swept me off my feet.
It's been an endless road
left in defeat
Her eyes are black like my
darkest days.
Heartbreak is her name.
she left me thinking.
ona je jako vítr , když
zametl mě nohy.
Je tonekonečná cesta
vlevo porážkou
Její oči jsou černé jako my
nejtemnější dny .
Heartbreak je její jméno .
ona mě opustila myslel .
Love is a beautiful thing.
It comes with hurt, it
comes with pain.
There's always sunshine
after rain.
Láska jekrásná věc .
Dodává se s bolestí , je
Dodává se s bolestí .
Vždycky je tu slunce
po dešti .
And I don't wanna hurt
anymore, that's what I'm
coming to you for.
she was my heart, now
she's my heartbreaker, love
taker, dream smasher. she
gave love a bad name.
And I try and I try, I know
it won't be the same.
And you can help mend my
heartbreak. You can help mend my
heartbreak.
A já nechci ublížit
už , že to, co jsem
přichází k vám .
ona byla moje srdce , teď
je to moje srdcí , láska
příjemce , sen fešák . ona
dal líbit špatné jméno .
A snažím se a snažím se , já vím,
to nebudestejné .
A vy můžete pomoci opravit můj
žal . Můžete pomoci opravit můj
žal .

Text přidala SimonQa_-_

Video přidal Koskal

Překlad přidala SimonQa_-_


Nezařazené v albu

Justin Johnes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.