Kecárna Playlisty

Better days - text

Xiān bùyào zhāngyáng yǎnqián de shāng
ān ānjìng jìng bùyào shuōhuà
Nǐ wǎng qián zǒu wǒ zài hòumiàn
bié hàipà
Wǒmen de hēi'àn qíshí hěn xiàng
méi xuéhuì yǒngbào jiù dé fàngxià
Shēn àizhe yě wéinánzhe
duìfāng oh
Nǐ xiǎng jiānqiáng wǒ kěyǐ ràng
nǐ yào chěngqiáng wǒ péi nǐ zhuāng
Fǎnzhèng shíjiān cóng wèi shànliáng
wǒ méiyǒu biàn nǐ zhīdào jiù hǎo
Shìjiè zài nán gèng bùnéng táo
yǎnlèi xiànzài jiù gāi cā diào
Zhǐ yīcì chéngzhǎng huā duōshǎo lìliàng
zhēngzhá
Wǒmen hěn hǎobù xūyào rènhé rén qídǎo
dāng nǐ yǒngyǒu wǒ zhèxiē shīqù cái gōuxiāo
Chēng bù shàng kuàilè suàn bùliǎo fánnǎo
ràng wǒ màn man péi nǐ hào
Wǒmen bù hǎo bìng bù qiú rènhé rén yuánliàng
nǐ téng bù téng gàosù wǒ hébì yào yǐncáng
Jìmò de mèngxiǎng zǒng dédào xīwàng
nǐ kuài yíng hǎobù hǎo
Wǒ jiù méi shū diào
Xiào hěn qīngsōng wǒ zuò dédào
cōngmíng rú nǐ yě yào jì láo
Xià gè chūkǒu bùshì tiāntáng
yǐ wú guānjǐn yào
Nǐ xiǎng jiānqiáng wǒ kěyǐ ràng
nǐ yào chěngqiáng wǒ péi nǐ zhuāng
Fǎnzhèng shíjiān cóng wèi shànliáng
wǒ méiyǒu biàn nǐ yīgèrén zhīdào jiù hǎo
Shìjiè zài nán gèng bùnéng táo
yǎnlèi xiànzài jiù gāi cā diào
Zhǐ yī cì chéngzhǎng huā duōshǎo lì liàng
zhēngzhá
Wǒmen hěn hǎobù xūyào rènhé rén qídǎo
dāng nǐ yǒngyǒu wǒ zhèxiē shīqù cái gōuxiāo
Chēng bù shàng kuàilè suàn bùliǎo fánnǎo
ràng wǒ màn man péi nǐ hào
Wǒmen bù hǎo bìng bù qiú rènhé rén yuánliàng
nǐ téng bù téng gàosù wǒ hébì yào yǐncáng
Jìmò de mèngxiǎng zǒng dédào xīwàng
nǐ kuài yíng hǎobù hǎo
Wǒ cái bù suàn shū diào
Xiān bùyào zhāngyáng yǎnqián de shāng
ān ānjìng jìng bùyào shuōhuà

Text přidala natula53

Video přidala natula53


Nezařazené v albu

JJ Lin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.