Kecárna Playlisty

Loved and Alive - text, překlad

Don't feel you can't handle all this life?
Cause you, you're lucky you're alive
And you can't cry in your bed forever
Baby, you got a life to live for lady
Necítíš, že bys měla uchopit celý tenhle život?
Protože ty, ty máš štěstí, jsi naživu
A nemůžeš ve své posteli plakat navždy
Bejby, máš život abys ho žila, slečno
Oh, don't feel you should run away and hide
Cause you, you're loved and you're alive
And you can't be hiding inside forever, honey
You know the sky is blue and sunny
Oh, necítíš, že bys měla utéct a schovat se
Protože ty, ty jsi milovaná a naživu
A nemůžeš se uvnitř schovávat navždy, zlato
Vždyť víš, obloha je modrá a prosluněná
Girl, come on up, I know you got a lot to say
I heard you had a bad couple o' days
Well, honey that's okay, come on and lay it on me
Děvče, vstávej, vím že toho máš hodně co říct
Slyšel jsem, že jsi měla pár špatných dnů
No, zlato, to je v pohodě, pojď a předej mi své břímě
Girl, call me up, I know you got a lot you're feeling
Your happiness they've been stealing
Is gonna come out when you're feeling down
You're gonna smile when you come around
Getting your feet back on the ground
Děvče, zavolej mě, vím že toho hodně pociťuješ
Štěstí, které ti brali,
Vypluje když se cítíš mizerně
Usměješ se, když půjdeš kolem
Vrátíš své nohy na zem
Don't feel you can't handle all this life
Cause you, you're lucky you're alive
And you can't cry in your bed forever, baby
You got a life to live for lady
Necítíš, že bys měla uchopit celý tenhle život?
Protože ty, ty máš štěstí, jsi naživu
A nemůžeš ve své posteli plakat navždy, bejby
Máš život abys ho žila, slečno
Oh, don't feel you should run away and hide
Cause you, you're loved and you're alive
And you can't be hiding inside forever, honey
You know the sky is blue and sunny
Oh, necítíš, že bys měla utéct a schovat se
Protože ty, ty jsi milovaná a naživu
A nemůžeš se uvnitř schovávat navždy, zlato
Vždyť víš, obloha je modrá a prosluněná
Girl, let it out, I know your life's kinda crazy
Your mind might feel foggy and hazy
Well, honey that's okay, come on and sit here with me
Děvče, nech to vyjít, vím že tvůj život je trochu bláznivý
Tvá mysl se může cítit mlhavá a nejasná
No, zlato, to je v pohodě, pojď a sedni si se mnou
Girl, don't give up, I know you got a lot to try for
We've all got things we live and we die for
Baby, come on, let's choose to live
You got a lot to do and give
Stop feeling so negative
Děvče, nevzdávej to, vím že máš za co bojovat
Všichni máme věci, pro které žijeme a umíráme
Bejby, no tak, vyber si žít
Máš hodně co dělat a dát
Přestaň se cítit tak negativně
I know that things are looking bad
Those angry days that you've had have seem to stay
Never go away and accept
But now you've got to change your ways
Rearrange your life everyday
Gotta see the light, go and fight the fight
And I swear it pays
Vím, že věci vypadají špatně
Ty naštvané dny, které vypadaly, že zůstanou
Nikdy neodejít a přijmout je
Ale teď máš šanci to změnit
Každý den přeskupit svůj život
Vidět světlo, jít a vybojovat tu bitvu
A přísahám, že to vynáší
Don't feel you can't handle all this life
Cause you, you're lucky you're alive
And you can't cry in your bed forever, baby
You got a life to live for lady
Necítíš, že bys měla uchopit celý tenhle život?
Protože ty, ty máš štěstí, jsi naživu
A nemůžeš ve své posteli plakat navždy, bejby
Máš život abys ho žila, slečno
Oh, don't feel you should run away and hide
Cause you, you're loved and you're alive
And you can't be hiding inside forever, honey
You know the sky is blue and sunny
Oh, necítíš, že bys měla utéct a schovat se
Protože ty, ty jsi milovaná a naživu
A nemůžeš se uvnitř schovávat navždy, zlato
Vždyť víš, obloha je modrá a prosluněná
Don't feel you can't handle all this life
Cause you, you're lucky you're alive
And you can't cry in your bed forever, baby
You got a life to live for lady
Necítíš, že bys měla uchopit celý tenhle život?
Protože ty, ty máš štěstí, jsi naživu
A nemůžeš ve své posteli plakat navždy, bejby
Máš život abys ho žila, slečno

Text přidala geeemily

Překlad přidala geeemily


Seems Right

Jim and the Povolos texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.