Kecárna Playlisty

Holiday Club - text, překlad

I can't remember when
I truly felt my life begin
So much has changed
I've become a stranger again
Nemůžu si vzpomenout
kdy můj život začal
Tolik se změnilo
Stala jsem se znovu cizinkou
You are my life right now and
I can't remember how
I ever did it without you
I'll be thinking about you today
Today, today, today
Jste můj život
a nemůžu si vzpomenout
jak jsem to bez vás mohla zvládat
Budu na vás dnes myslet
Dnes, dnes, dnes
Suddenly you're there
Everything we share
We play with each other's hair
This can't really be fair
Najednou jste tady
Všechno sdílíme
Hrajeme si navzájem s vlasy
To nemůže být opravdu fér
Knowing you're nearby
Keeping our feet dry
Sharing a pizza pie
Don't even need to try.
Vím, že jste nedaleko
Naše nohy jsou v suchu
Dělíme se o pizzu
Ani se o to nemusíme pokoušet
No hesitations
Need no occasion
Look how much we have done
Bez váhání
Nepotřebujeme žádnou příležitost
Podívejte se, kolik jsme toho dokázali
I'm feeling silly now
Thinking how I could ever doubt
We'd be together
I'll be here whenever you say
Cítím se hloupě
Když přemýšlím nad tím, že jsem někdy pochyboval
Měli bychom být spolu
Budu tu vždy, když mi řeknete
I'll bring the DVDs
You bring those chunks of cheese
Maybe we'll dance
Just give it a chance
Let's play
Play, play, play
Přinesu DVD
Vy přinesete kousky sýra
Možná, že budeme tančit
Dejte tomu šanci
Pojďme si hrát
Hrát, hrát, hrát
Laughing til we scream
Better than it seems
Better than any dream
You know how much you mean
Smějeme se a řveme
Je to lepší, než se zdá
Lepší než jakýkoliv sen
Víte, kolik pro mě znamenáte
Then when the day ends
And if the time lends
I only want to spend
Time with these friends
Pak, když končí den
a čas se krátí
Chci jen trávit čas
s těmito přáteli
No reservations
Pure liberation
Look how much we have done
Žádné výhrady
Čisté osvobození
Podívejte se, kolik jsme toho dokázali
You better meet me at the Holiday Club tonight
(repeat)
Radši se sejdeme dnes v noci v Holiday Clubu

Text přidala geeemily

Překlad přidala StarKid96


The Holiday Club

Jim and the Povolos texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.