Kecárna Playlisty

Holding You - text, překlad

Holding you makes me forget the things
I'm supposed to do
Get up and go to work and I always knew
I should've stayed when I was holding you
Když tě držím, zapomínám na věci,
Které bych měla dělat
Vstát a jít do práce a vždy jsem věděla,
Že bych měla zůstat, když jsem tě držela
Getting tired but just one word from you
And I feel inspired
Open me up to all of life's grand desires
I should've stayed while I was being admired
Být unavená, ale stačí jedno tvé slovo
A cítím se inspirovaná
Otevíráš mě všem skvělým životním tužbám
Měla jsem zůstat, když jsi mě obdivoval
Holding you is all I'm thinking about
Holding you, don't feel like going out
Holding you, I think I'll just stay here a little while
A little while
Držet tě je vše, na co myslím
Držet tě, necítím se na to jít ven
Držet tě, myslím, že tu zůstanu malou chvilku
Malou chvilku
Leaving you makes me appreciate
The things you say and do
Get up with me so early, I always knew
I should've stayed when I was holding you
Když od tebe odcházím, oceňuji
Věci, které říkáš a děláš
Vstáváš se mnou tak brzy, vždy jsem věděla
Že bych měla zůstat, když jsem tě držela
From goodbye, all day the time is just crawling by
Can't wait to hold you close and let feelings fly
I'll always stay when you are by my side
Od sbohem, celý den se čas jen vleče
Nemůžu se dočkat, až tě budu držet a nechat pocity létat
Vždy zůstanu, když budeš po mém boku
Feel you pull me low
You know I've got to go
But I don't really need to know
What I'd be missing if I didn't show
Gotta leave you now
If I could find out how to go without this feeling, baby
Hold me now just one more time today
So I stay
Cítím, jak mě pozvedáš
Víš, že musím jít
Ale já vážně nepotřebuji vědět
Co mi bude chybět, pokud se neukážu
Musím tě teď opustit
Kéž bych přišla na to, jak jít bez toho pocitu, lásko
Drž mě teď pro dnešek ještě chvíli
A tak zůstanu
Holding you makes me forget the things that
I'm supposed to do
Get up and go to work but I always knew
I should've stayed while I was holding you
Když tě držím, zapomínám na věci,
Které bych měla dělat
Vstát a jít do práce a vždy jsem věděla,
Že bych měla zůstat, když jsem tě držela

Text přidala geeemily

Překlad přidala geeemily


Seems Right

Jim and the Povolos texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.