Kecárna Playlisty

Committed - text, překlad

Spending time in my head now
The pain has threatened my fear
Memories are waitin'
I ain't one to play dead now
I take a look at my dreams as they leave
Teď trávím čas ve své hlavě
Bolest ohrožovala můj strach
Vzpomínky čekají
Nejsem ten, kdo by teď hrál mrtvého
Podívám se na své sny, jak odcházejí
Shut the door behind you
And throw away the key
Hindsight's 20/20
But it's all I got to see
Zavři za sebou dveře
A zahoď klíč pryč
Ohlédnutí je 20/20
Ale to je všechno, co vidím
I am looking for ways to get by on my own
No one's holding my hand
No more wasting my time around this mental hospital
I think it's time to leave
It's time to get committed
Time to get committed
Hledám cestu, jak se přes to sám dostat
Nikdo nedrží mou ruku
Žádné další plýtvání časem v téhle psychiatrické léčebně
Myslím, že je čas odejít
Je čas se angažovat
Čas se angažovat
People call me a nutjob
But I will take that bet
I'll raise, I need a push, I need a shove
I need somebody to get me over the hump
I think it's time to leave
Lidé mi říkají šílenec
Ale já uchopím tu sázku
Zvednu se, potřebuju tlak, potřebuju postrčit
Potřebuju někoho, kdo mě dostane přes ten hrbol
Myslím, že je čas odejít
I am looking for ways to get by on my own
No one's holding my hand
No more wasting my time around this mental hospital
I think it's time to leave
It's time to get committed
Time to get committed
Hledám cestu, jak se přes to sám dostat
Nikdo nedrží mou ruku
Žádné další plýtvání časem v téhle psychiatrické léčebně
Myslím, že je čas odejít
Je čas se angažovat
Čas se angažovat
I don't know if I'm capable of living a life on my own
Past is utterly inescapable, regret is all I call home
Am I held responsible for me?
When I wasn't taught no responsibility
Nevím, jestli jsem schopný sám žít můj život
Minulost je naprosto nevyhnutelná, výčitky jsou jediné, co nazývám domovem
Je mi pro moje dobro brána zodpovědnost?
Když jsem se neučil odpovědnosti
I am looking for ways
No more wasting my time, silly
I don't know, I don't know, baby, who could know
I think it's time to leave
I think it's time to leave
I think it's time to leave
It's time to get committed
Time to get committed
It's time to get committed
It's time to, it's time
Hledám cestu
Žádné další plýtvání časem, hlupáku
Nevím, nevím, zlato, kdo může vědět
Myslím, že je čas odejít
Myslím, že je čas odejít
Myslím, že je čas odejít
Je čas se angažovat
Čas se angažovat
Je čas se angažovat
Je čas, je čas

Text přidala geeemily

Překlad přidala geeemily


Seems Right

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.