Kecárna Playlisty
Carbon dioxide, CO2
Where does it come from and what does it do?
It's a chemical compound, it's all around
Trees breathe it in and we breathe it out
So why is that bad? (What's wrong with that?)
The problem is that we're producing too much of it
Karbon dioxidu, CO2
Odkud to pochází a co to dělá?
Je to chemická sloučenina, je všude kolem
Stromy to vdechují a my vydechujeme
Tak proč je to tak špatné? (Co je s tím špatně?)
Problém je, že toho produkujeme příliš
Like when you turn on a car (CO2)
You take a long shower (CO2)
See that smokestack? (CO2)
A coal power-plant burns
Například když nastartuješ auto (CO2)
Dáš si dlouhou sprchu (CO2)
Vidíš ten komín? (CO2)
Tepelná elektrárna spaluje
C-O-O, let's add an L to that
From sea, oh, to shining sea
Altogether we can make the globe a little more cool...
C-O-O, přidej k tomu L
Z moře, oh, k zářícímu moři
Společně můžeme planetu trochu ochladit...
Now when CO2 sits in the air
Traps heat from the sun in the atmosphere
And it puts a mighty strain on the delicate globe
You can sit and complain but you gotta have hope
Když se CO2 usadí ve vzduchu
Zrádný žár slunce v atmosfěře
A zatěžuje to jemnou planetu
Můžeš si sednout a naříkat, ale musíš mít naději
'Cause it dirties up the water (CO2)
The planet's getting hotter (CO2)
Tell your son and daughter about (CO2)
Write your senator a letter about
Protože to znečišťuje vodu (CO2)
Planeta se otepluje (CO2)
Řekni o tom svému synovi a dceři (CO2)
Napiš o tom dopis svému senátorovi
C-O-O, let's add an L to that
From sea, oh, to shining sea
Altogether we can make the globe a little more cool...
C-O-O, přidej k tomu L
Z moře, oh, k zářícímu moři
Společně můžeme planetu trochu ochladit...
You can lose sleep over CO2
But here's a couple things that we can do
Recycle at home or plant a tree
Or take a shorter shower and turn down the AC
Můžeš kvůli CO2 přijít o spánek
Ale tady je pár věcí, které můžeme dělat
Recyklovat doma nebo zasadit strom
Nebo se kratší dobu sprchovat a snížit AC
Supe up your roof with solar panels
Turn down the heat and put on a flannel
Or bring your own bags to the grocery store
Or get around town in a hybrid car
Pokrýt střechu solárními panely
Snížit topení a nosit flanel
Nebo si nosit vlastní tašku do supermarketu
Nebo jezdit v hybridu
When you're heading to work or cruising to school
You can ride your bike and you can drive carpool
Carpool, carpool, carpool, carpool...
Když spěcháš do práce nebo do školy
Můžeš jet na kole nebo někoho svézt
Svézt, svézt, svézt, svézt...
C-O-O, let's add an L to that
From sea, oh, to shining sea
Altogether we can make the globe a little more cool...
C-O-O, přidej k tomu L
Z moře, oh, k zářícímu moři
Společně můžeme planetu trochu ochladit...

Text přidala geeemily

Překlad přidala geeemily


Seems Right

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.