Kecárna Playlisty

Keep On Fighting - text, překlad

playlist Playlist
Way up above and underneath the surface
Well hidden all the mysterious and broken dreams of us all
I hear the call I feel it all around me
And if I fall this burning inside
Won't let go, yearns for more
Cesta nahoru a pod povrch
Dobře skrývá všechna tajemství a rozbité sny nás všech
Slyším volání, cítím je kolem sebe
A pokud padám na tuto hořící stranu
Nenech to být, touží po víc
But we're here we're alive we're still dreaming
And this flame is our guide through the darkness
The answer is near
Ale jsme tady, jsme naživu, stále sníme
A tenhle plamen je náš průvodce temnotou
Odpověď je blízko
In this lire I'll hold still
No one has to know now the pain I feel
Promise I will keep on fighting
Now and forever more 2x
V tomto pruhu zůstanu nastálo
Nikdo nezná tu bolest, co cítím
Slibuji, že budu dál bojovat
Teď a navěky
Sometimes we feel the world spinning around us
Will this reveal the emptiness all over me
Nothing's real
Někdy mám pocit, že se svět otáčí kolem nás
Odhalí tohle prázdnotu všude kolem mě?
Nic není reálné
As the breeze turns to wind, then the wind, into a storm and I'll start bleeding
This is real
Když se vánek mění ve vítr, pak vítr v bouři a já začnu krvácet
Tohle je reálné
But we're here we're alive we're still dreaming
And this flame is our guide through the darkness
The answer is near
Ale jsme tady, jsme naživu, stále sníme
A tenhle plamen je náš průvodce temnotou
Odpověď je blízko
In this fire I'll hold still
No one has to know the pain I feel
Promise I will keep on fighting
Now and forever more 2x
V tomto ohni zůstanu nastálo
Nikdo nezná tu bolest, co cítím
Slibuji, že budu dál bojovat
Teď a navěky
Cause this is who we are
Burning like a star
Nothing's gonna kill
The fire in our heart
and we will keep on fighting
Protože tohle jsme
Hoříme jako hvězdy
Nic nezabije
Oheň v našem srdci
A budeme dál bojovat

Text přidala SkarletBlade

Video přidala SkarletBlade

Překlad přidal DevilDan


Memories From The Future

Jaded Star texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.