Kecárna Playlisty

My Flower - karaoke text

0:00 / 0:00
I don’t know me eitherYou are in full blossomJust hold me tight그냥 친한 친군 척남자 사람 친군 척니 주위를 계속 맴돌기만 해매일 보는 사인데왜 볼 빨개지는데이상해 말도 못 해 나 왜 이래Everyone loves the things she do중심을 잃어버려 니 옆에선 나도다시 본 blossom 어제와는 다르죠또 가끔은 지쳐 너를 생각하면그쯤은 감수해 I’ll be a daydreamer아슬아슬 위험하게 내 맘 갖고 노는데나 어떡해야 해 더 커져가고 있는데What?너는 나의 꽃이야너는 나의 봄이야계속 피어나니까감당 안 돼 어떡해 나이제부터는 내가 있잖아안아줄 거야 언제나처음 만난 그 순간부터 넌 나의 꽃이야나의 꽃이야왜 넌 나의 꽃이야 (왜왜)니 앞에서만 몸치야 (baby)니 목소리가 달콤하게 바람에 날려날 끌어안아 줘 난 미쳐 바라 me like yuhI can’t control myself난 미소를 짓네 전화기에널 담아 눈으로 찰칵 셔터너의 갤러리 In my head금지된 선을 이미 넘은 듯금단의 술을 마신 듯너에게 빠져들어 이미 취했어아슬아슬 위험하게 내 맘 갖고 노는데나 어떡해야 해 더 커져가고 있는데What?너는 나의 꽃이야너는 나의 봄이야계속 피어나니까감당 안 돼 어떡해 나이제부터는 내가 있잖아안아줄 거야 언제나처음 만난 그 순간부터 넌 나의 꽃이야널 가지고 싶어 다 표현 못 해입술이 맘대로 움직이질 않네없어 너밖에 다 안드로메다에Come closer 내 맘이 니 맘에 닿길후회 없이 직진해What?너는 나의 꽃이야너는 나의 봄이야계속 피어나니까감당 안 돼 어떡해 나이제부터는 내가 있잖아안아줄 거야 언제나처음 만난 그 순간부터 넌 나의 꽃이야나의 꽃이야

Ohodnoť karaoke text:

Hodnocení uloženo

Karaoke přidala lucinozka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.